Povijest

Rad društva kroz 30 godina

              Dobrovoljno vatrogasno društvo  Šestine  osnovano je 27. listopada. 1979.godine. Aktivnih članova  bilo je 25

                                      Utemeljitelja 35  i

                             Podupirajućih  članova 33.

           Kao i svaki početak bio je otežan. Najviše nas je mučio prostor, onaj koji smo koristili bio je više nego skroman.  Za one koje ne znaju bili smo smješteni u prostoriji 4x3 m2 sa svom opremom koju smo dobili na korištenje od  VSOC.  Nakon nekog vremena dobivamo na korištenje  dom u veoma lošem stanju.  Tada počinje  stvaranje našeg prostora za rad i  djelovanje društva.  U  preuređenje unutarnjih prostora utrošili smo dosta financijskih sredstava  ,a  utrošeno je  preko 5 000 radnih sati svih članova društva.  Uskoro uviđamo da nam nedostaje još prostorija  pa  tako nadograđujemo garažu, kuhinju i sanitarni čvor.

           Naravno da ne zaboravljamo i vatrogasni dio kako preventivno tako i operativno. 

       Počinjemo suradnju s osnovnom školom. Djeca 2. i 3. razred dolaze  u naše prostorije gdje ih upoznajemo s  važnosti  i ulozi vatrogasaca u  društvu. Svake godine  sve do današnjih dana vršimo  preventivno predavanje djeci i djelatnicima škole. Mnogi ili gotovo svi  su današnji  članovi DVD-a. S djecom viših razreda odlazimo na razna natjecanja.

      Osim djece vršimo i preventivna predavanja građanima Šestina.  Vršili smo tada i preventivne preglede podruma i  tavana na području grada  u organizaciji VSOC-a. Sve više surađujemo i s ostalim DVD-ima s područja grada ,a  pobratimstvo  s DVD- Špičkovinom utvrđujemo  za  našu 10. obljetnicu postojanja. Svake  godine povećava se broj  članova i to većinom  mladih. To naročito dolazi do izražaja  sredinom  90-tih godina. Upravo zahvaljujući osnivanju  vatrogasne zajednice grada Zagreba. OVP Centar svojom organizacijom malonogometnog turnira u Šestinama, počinje omasovljenje Društva. Počinju i združene  vježbe, organizacije proslave Sv. Florijana  u Šestinama. Prvu godinu 4. svibnja ,a  ostale godine 3.svibnja. Potpisujemo povelju  o proslavi  Sv. Florijana među društvima: DVD- Gračani, Bijenik, Zagreb, Maksimir i Trnje   te s mjesnim  župnikom  Ivanom Čučekom. Napomenimo da su spomenuta prijateljska  društva  s kojima i danas zajedno izvodimo  združene  i zajedničke  vježbe. Dolazi i nova oprema. Od IMV kombija  do vozila TAM- 80 do nove zaštitne i ostale opreme. Kako dolazi nova oprema tako je potreba usavršavanja  članstva  sve nužnija.  Osposobljavanje  za zvanje vatrogasca, dočasnika i časnika  koje dosta naših članova uspješno završava. Značajan događaj  je 15. prosinac 2000.godine. Naime tadašnji a i sadašnji gradonačelnik grada Zagreba gosp. Milan Bandić, donosi nam  rješenje o korištenju doma.  Taj za nas  važan događaj  daje nam  veliki elan  za još bolji  rad Društva.  Sve zahtjevniji  plan rada  VZGZ  obavezuje  i DVD Šestine  na veću angažiranost,  osposobljenost  kao i usavršavanje u raznim specijalnostima. Povećanje  članstva  s mladim  članovima  omogućava  nam da  sve  obaveze    izvršavamo na zadovoljstvo svih.  Nažalost, nekoliko naših starijih članova nas je  napustilo. Tako smo na posljednji počinka ispratili:

Kompesak Ivan, Rudolf Kompesak, Andrija  Vrban, Drago Valenčak, Stjepan Kosinec, Vlado  Kompesak, Josip Varga, Mirko Klamfar ,Đuro Senfner, Željko Palčec, Ivan Sobota, Stjepan Capak, Stjepan  Fijucek, Ivan Bračić te prošli tjedan preminuli Drago Valenčak.  Oni su svojim predanim radom i entuzijazmom doprinijeli razvoju društvu i trebaju ostati u trajnom sjećanju.

Od onih koji su ostali u društvu su: Krešimir Ljutić, Josip Boništar, Krešimir Kompesak,Tomislav Ljutić, Robert Ljutić, Robert Palčec, Stjepan Kompesak, Stjepan Novosel, Franjo Lisec, Božo Ljutić ,Darko Sobota, kasnije su se pridružili Franjo Cokol , Stjepan Vuković, Anđelko Fijucek Jadranko Palčec, Vlado Štrek, Damir Vuković i ostali. Nekadašnja djeca i  mladež  s kojima smo radili danas su vrlo aktivni članovi društva i nositelji rada u društvu.  Savjetujemo  da se  i dalje surađuje s školom  zbog mladeži i djece. Sutra će i oni biti nosioci rada kao što  su današnja mladež.  Najvažniji događaji dogodili su se u  zadnjih nekoliko godina. Kao što je svima poznato  i vidljivo   izgrađen je prekrasni  novi dom sa svim  sadržajima potrebnim  za bolji i uspješniji rad društva.  Ovom  prilikom  se zahvaljujemo gradonačelniku grada Zagreba i počasnom  predsjedniku DVD-a Šestine gosp. Milanu Bandiću i  gradskom  poglavarstvu na najljepšem i najvrednijem daru. Drugi važan  događaj  je uvrštenje DVD-a Šestine  kao središnjeg društva. Zahvaljujemo se VZGZ što je prepoznala naš rad, trud ,želju  za napretkom  te želju za pomoći građanima Šestina   i grada Zagreba. Danas DVD Šestine  broji 153 člana. Svi članovi su u velikoj većini mladi. Oni su preuzeli od nas starijih odgovornost za rad i napredak  društva.  Temelji su im kao što se vidi odlični . Vrlo je važno  reći  da smo  dobili  novo vozilo  Land rover i vozilo za gašenje  otvorenog prostora   i ostalih  požara Unimog. Ostalu zaštitnu opremu kao i dodatnu opremu dužni smo uredno čuvati i pridavati im punu pažnju.. Zahvaljujemo se VZGZ  na svemu što smo dobili na korištenje.  Dobivenu opremu smo svrsishodno  upotrebljavali. Kroz 30. godišnji rad DVD Šestine je učestvovalo  na mnogim dežurstvima, osiguranjima kao i gašenju požara kuća, baraka garaža te požara na otvorenom prostoru od kojih  izdvajamo nekoliko većih požara na Sljemenu. Uz požare imali smo puno tehničkih intervencija ( naglasak na ispumpavanje vode tijekom poplave u Zagrebu 1988.god)  i drugih . Ukupni broj intervencija  je 197 u našem 30.godišnjem radu. Sve intervencije uspješno su odrađene što govori i o osposobljenosti i spretnosti naših članova. Učestvujemo i u svim važnim događajima u Šestinama kao što su organizacija važnijih proslava i priredbi. Zahvaljujemo se  svima onima koji su nam na bilo koji način pomogli a naročito VZGZ, gradonačelniku gosp. Milanu Bandiću i gradskom poglavarstvu. Zahvaljujemo se i ranijim čelnicima VSOC kao i svim građanima Šestina na potpori koju su nam davali i danas daju. Zahvaljujemo se i svim DVD-im  s kojima surađujemo na pomoći i potpori  u našem radu. Posebno se sjećamo pokojnog predsjednika VZGZ-a gosp. Pavla Bonetti  koji je  nebrojeno puta pomagao našem društvu. Ovim putem bi se željeli ispričati ukoliko smo nekog izostavili tko nam je bio od pomoći.

         Poštovani gosti i građani Šestina   ovo je bio kratki pregled rada članova ovog društva  tijekom svih ovih godina. Nadamo se da smo opravdali vaša očekivanja i da smo izrasli u  respektabilno društvo, sposobni u svakom trenutku pomoći građanima.

          Naši mladi članovi garancija su tomu ,a što  su oni i dokazali i opravdali u dosadašnjem  radu. Uvjereni smo da će sve aktivnosti i planove rada uspješno  izvršavati. Naravno da im želimo puno uspjeha u tome radu .

          Nadamo se da mi stariji nećemo biti zaboravljeni , a ako bilo što trebate zovite nas biti će nam drago. Tu je i VZGZ koji će vam , uvjereni smo, rado pomoći u bilo čemu .

      Puno zdravlja,sreće i osobnog zadovoljstva svima.

 

Hvala na pažnji

 

 

                                                                          Živjeli

 

sitno